Fr.o.m. 1.9.2023 ansöker du om ett ordningsnummer via ett nytt systemet, oberoende var i Finland du bor. Ordningsnumren som beviljats av städerna förfaller 31.12.2023, så fram till detta datum kan du ansöka om bostad med detta nummer. Fr.o.m. september 2023 beviljar städerna inte längre ordningsnummer.

Det nya riksomfattande ordningsnumret kan sökas via ARA:s onlinetjänst fr.o.m. 1.9.2023.

Mer information om det förnyade ordningsnumret hittar du på ARA:s sidor.