Vasa Bostadsrätt fick en ny Verkställande direktör

Vasa Bostadsrätt fick en ny Verkställande direktör

1.4.2022

Kunderna betjänas från och med 01.04.2021 av Oy BUMA-teams kundbetjäning