Järjestyssäännöt

Nämä järjestyssäännöt on laadittu asukkaiden asumisviihtyvyyden takaamiseksi. Asukkaiden vieraineen on otettava huomioon kaikki talon asukkaat. Asukkaiden on näin huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat sääntöjä. Asukkaita velvoittavat myös asumisoikeussopimus, kaupungin järjestyssäännöt sekä yleiset lait ja asetukset.

Yhteiset tilat

Ulko-ovien ollessa lukittuina, on niistä kuljettaessa huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan. Sama koskee myös varasto-, sauna- ja pesutupatiloja sekä muita yleisissä tiloissa olevia ovia.

Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu on niissä kiellettyä. Yhteisten tilojen ja ulkoalueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Yhteisten pesutupa-, kuivaus- ja saunatilojen käyttäjien on siistittävä tilat jäljiltään. Tilat tulee varata varauslistaa käyttäen ja varauslistaan tulee merkitä myös mahdolliset peruutukset.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä.

Kiinteistöissä havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Huoneistot

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Erityisesti klo 22.00 - 06.00 on vältettävä melua. Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Asukkailla on ilmoitusvelvollisuus vesivuodoista tai muista huoneistoissa havaitsemistaan vioista. Viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä. Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin. Ilman kiinteistön omistajan lupaa ei huoneistoon saa tehdä muutostöitä.

Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä asianmukaisesti pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on noudatettava määräyksiä jätteiden lajittelusta. Käyttökelpoisten tavaroiden kierrätys ja jätteiden tarkoituksenmukainen lajittelu on kaikkien yhteinen etu. Ongelmajätteiden ja isojen karkeajäte-erien poiskuljettamisesta on huolehdittava itse.

Lemmikkieläimet

Huoneistojen ulkopuolella on lemmikkieläimet pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eivätkä liata rakennuksia tai piha-alueita. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Eläinten ruokkiminen parvekkeilla tai piha-alueella on kiellettyä.

Trampoliini ja lasten leikit

Leikkiminen on sallittua ainoastaan leikkimiseen tarkoitetuilla paikoilla. Pysäköintialueet, vieraiden rivitaloasukkaiden terassit ja yleiset tilat kuten porrashuoneet eivät ole leikkipaikkoja.

Yhteinen piha on yleistä leikkialuetta eikä asukkailla turvallisuussyistä ole oikeutta laittaa trampoliinia pihamaalle. Tällaisia välineitä koskevat turvallisuus- ja rakenteelliset vaatimukset ovat vaatimattomampia kuin yleiseen käyttöön tarkoitettujen leikkikenttävälineiden.

Pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu ainoastaan niille varatuilla paikoilla. Moottoriajoneuvon tyhjäkäynti on kiellettyä.

Asunto-oikeusyhtiö voi ostaa pysäköintivalvontapalveluita yksityisiltä palveluntarjoajilta, joilla on oikeus määrätä ja veloittaa pysäköintivirhemaksu väärin pysäköidyille ajoneuvoille.

Parvekkeet

Mattojen tomuttaminen parvekkeilla on kiellettyä. Pito- ja liinavaatteiden tuulettaminen sekä pikkupyykin kuivattaminen on sallittua vain kaiteiden sisäpuolella. Parvekkeet tulee puhdistaa siten, ettei valuva vesi ja roskat putoa alas.

Grillaaminen

Avotulen tekeminen ja ruoanvalmistus hiili- tai kaasugrillillä parvekkeella tai terassialueilla on kiellettyä, mutta sähkögrillin huomaavainen käyttö on sallittu. Grillatessa (joko parvekkeella tai pihassa) tulee muistaa, ettei ketään tule häiritä käryillä tai metelöinnillä.

Antennit

Kaikkien lisäantennien, kuten lautasantennien asentamiseen on kysyttävä lupa kiinteistön omistajalta.

Muuttoilmoitus

Huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava Vaasan Asumisoikeuden toimistoon.

Sääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden sekä johtaa asumisoikeussopimuksen purkamiseen.